VÁLÁS anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

  • Kérelmező adatlap kitöltve,
  • Adatlap válás magyarországi anyakönyvezéséhez
  • a házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat, amely bevonásra kerül,
  • a házasság felbontásáról szóló jogerős osztrák bírósági határozat eredetiben OFFI FORDÍTÁSSAL (abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik),
  • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási határozat magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény - Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen),
  • a kérelmező, valamint a volt házastárs érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
  • osztrák lakcímigazolás (Meldezettel).
     

Díjak:

Válás hazai anyakönyvezése: díjmentes eljárás
Új útlevél kérelmezése esetén - amennyiben nincs a kérelmezőnek érvényes magyar útlevele: 58 EUR (10 évre) / 41 EUR (5 évre)
Útlevélcsere kérelmezése családi állapot változása miatti névváltozás miatt: 20 EUR (konzuli közreműködési díj)


​ÜGYINTÉZÉSHEZ KINYOMTATANDÓ ADATLAPOK:

Az adatlapokat szíveskedjenek kinyomtatni és KÉK tollal kitöltve magukkal hozni!

A fentieket tudomásul vettem, IDŐPONTOT FOGLALOK.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy többi ügyfelünkre való tekintettel nem tudjuk átvenni azoknak a kérelmét, akik előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek.

Ilyen esetben új időpontot kell foglalni!