PETŐ TIBOR FŐKONZUL ÚR KÖSZÖNTŐJE

 

 

 

 

       

           Pető Tibor

 

Köszöntöm Önöket Magyarország innsbrucki főkonzuljaként.                 

2023. április 1-jén vettem át az innsbrucki főkonzulátus vezetését elődömtől, Beke Józseftől, akinek ezúton is köszönöm a főkonzulátus létrehozása és működésének elindítása érdekében kifejtett rendkívül hasznos tevékenységét.

Jól működő külképviselet vezetését vettem át, képzett, elkötelezett munkatársakkal. Célom a korábban kialakított irányok megőrzése, lehetőség szerinti bővítése, szélesítése. A konzuli ügyintézés folyamatos, zökkenőmentes biztosítását kiemelt feladatomnak tekintem. Négy évvel ezelőtt, amikor döntés született a főkonzulátus felállításáról, a legfontosabb cél az volt, hogy közelebb hozzuk a konzuli ügyek intézését a Tirolban, Salzburgban, és Vorarlbergben  élő magyarokhoz.  Mára az élet igazolta, hogy az akkori döntés helyes volt:  komoly igény van arra, hogy könnyen elérhető, ügyfélbarát módon tudják intézni honfitársaink a konzuli ügyeiket. Innsbruckban, a Speckbacherstrasse 31-33. szám alatt található hivatalunkban szíves rendelkezésükre állunk többek között úti okmányokkal, anyakönyvi bejegyzésekkel, a magyar állampolgársággal és lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyekben. Munkánkhoz komoly segítséget nyújt a három tartományban működő tiszteletbeli konzuli hivatal is, amelyek egyszerűbbé, gyorsabbá tehetik az ügyek intézését.

Kiemelt feladatomnak tekintem azt, hogy a három osztrák tartományban segítsük azt, hogy az itt élő magyarok, az itt élő és születő gyermekeik megőrizhessék magyarságukat, nemzeti identitásukat és  anyanyelvüket. Ez közös feladat, amit a helyi magyarsággal, annak szervezeteivel szeretnénk végezni. Az igényeknek az itt élőkben kell megszületniük. Ők tudják, mit szeretnének, mire van szükségük, ehhez milyen szervezeti struktúrát kívánnak felépíteni, működtetni. Munkatársaimmal azon fogunk dolgozni, hogy segítsük ezt a tevékenységet és minden magyar úgy érezze, hogy nincs egyedül, mögötte áll az anyanemzet, amely lehetőségeihez mérten segíti a diaszpórában élő magyarság nemzeti tudatának megtartását. Számomra ez nem új feladat. Az elmúlt öt évben pozsonyi magyar nagykövetként az ott élő magyarok szervezeteivel voltam napi kapcsolatban. Ezt megelőzően pedig Prágában öt évig nagykövetként segítettem a Csehországban élő mintegy 10 ezer magyart, hogy meg tudja őrizni magyarságát a diaszpórában.

A fentiek mellett az illetékességi területünkön, a három tartományban bajba jutott magyar állampolgárok az év minden napján számíthatnak ránk. Amikor ezeket a sorokat írom, a magyarországi hírekben kiemelt téma a Szlovákiában magyar állampolgárokat szállító busz balesetének ügye. Sajnos ilyen esemény is megtörténhet, amikor kiemelten fontos, hogy a magyar külképviseletek a világ bármely pontján gyors segítséget tudjanak nyújtani bajba jutott állampolgárainknak.

Minden itt élő magyarnak kívánok jó egészséget, békés, nyugodt életet, sikereket a munkában és a magánéletben. Számítok együttműködésükre.

Üdvözlettel:

Pető Tibor