Ausztriában élni és dolgozni

Az összefoglaló általános információkat tartalmaz.

A Főkonzulátus által összeállított hasznos linkek közül kiemeljük a https://www.oesterreich.gv.at kormányzati portált, melynek segítségével részletes információkhoz juthatnak bármely témakörben.

Problémamentes ausztriai tartózkodást kívánunk Önöknek.

 

Bejelentkezés ausztriai lakcímre

Ausztriában 3 napon belül személyesen be kell jelenteni a lakcím létesítését (Meldepflicht), a lakcím megváltozását, valamint további lakcímek létesítését vagy megszüntetését (Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz). A bejelentéshez szükséges a kitöltött formanyomtatvány az ún. Meldezettel, melyet a szállásadó ír alá. Minden egyes családtagnak külön igazolással kell rendelkeznie. A lakcím bejelentése, módosítása vagy megszüntetése Innsbruckban a Városházán (Rathaus: Melde- und Einwohnerwesen,1.Stock) (https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=wohnen/wohnen/wohnsitzmeldungen), más településeken a kerületi hivatalokban (Bezirkshauptmannschaft) történik.

 

Tartózkodási engedély

Azon európai uniós állampolgárok, akik három hónapnál tovább szeretnének az országban tartózkodni, kötelesek tartózkodásukat a lakóhelyük szerint illetékes önkormányzatnál (Magistrat) bejelenteni. A beutazástól számított négy hónapon belül tartózkodási engedély (Anmeldebescheinigung für EWR-BürgerInnen) iránti kérelmet kell benyújtani. Az eljárás illetéke 15 euró.

Bővebben információt ITT találnak.

A bejelentés elmulasztása közigazgatási szabálysértési bírságot von maga után. A tartózkodási engedély feltétele: lakhatás, betegbiztosítás, megélhetés bizonyítása, valamint kitétel még, hogy nem veszélyeztethetik jelenlétükkel az ország közrendjét és közbiztonságát. A fenti tartózkodási engedély birtokában fényképes igazolványt (Lichtbildausweis für EWR-BürgerInnen) lehet kérvényezni, amely Ausztrián belül személyazonosításra szolgál; érvényessége 10 év.

 

Magyarországon szerzett diplomák elismertetése

A két ország egyezményben állapodott meg a felsőoktatási intézményekben végzett tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010147

A Magyarországon szerzett diplomák ausztriai elismertetése az Osztrák Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung) feladatkörébe tartozik.

Részletes információkért javasoljuk felkeresni az honosítással kapcsolatos internetes oldalt „Bewertung und Nostrifikation ausländischer Zeugnisse”  https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/anauschubi/nostr.html

Az ENIC NARIC AUSTRIA az Osztrák Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztériumon (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung) belül foglalkozik a diplomák és egyetemi címek nemzetközi elismerésével. Részletesebb információk a
https://www.aais.at/ internetes oldalon találhatók.


ENIC NARIC AUSTRIA

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung

Teinfaltstraße 8

A-1010 Wien

Tel: +43 1  53120

 

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, Magyar ENIC/NARIC Iroda

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Telefon: +36-1-374-2100
E-Mail: ekvivalencia@oh.gov.hu,

Honlap: https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak

Osztrák ösztöndíjjal kapcsolatosan információk olvashatók az Osztrák Magyar Akció Alapítvány www.omaa.hu és az OeAD - Agentur für Bildung und Internationalisierung www.oead.at honlapjain.

Társadalombiztosítás

Ausztriában a különféle munkavállalói csoportok más-más biztosítási törvény hatálya alá esnek. Így pl.

 • az Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (általános társadalombiztosítási törvény) hatálya alá esnek a munkavállalók,
 • a Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (közalkalmazotti beteg- és balesetbiztosítási törvény) hatálya alá esnek a közalkalmazottak és közhivatalnokok,
 • a Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbstständig Erwerbstätiger (szabadfoglalkozásúak társadalombiztosításáról szóló törvény) hatálya alá esnek az orvosok, ügyvédek, gyógyszerészek, kereskedelmi ügynökök és egyéb szabadfoglalkozású személyek,
 • a Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (vállalkozói társadalom-biztosítási törvény) hatálya alá pedig az iparban és kereskedelemben önálló keresettel rendelkezők, vállalkozók tartoznak.

A különböző társadalmi csoportok különböző egészség-, baleset- és nyugdíjbiztosítókhoz (Kranken-, Unfall- und Pensionskassen) tartoznak. Javasolt előre tájékozódni, hogy melyik biztosításunk melyik biztosítóhoz tartozik, ugyanis az egyes biztosítók által nyújtott szolgáltatások és feltételek sok esetben eltérőek lehetnek.
Részletes tájékoztatás olvasható ITT.

Az alkalmazottak és közalkalmazottak bejelentéséről a munkaadó gondoskodik. A szabad foglalkozásúak és a vállalkozók maguk intézik a bejelentést, a munka megkezdését követő egy hónapon belül. A biztosítás összege tartalmazza a betegbiztosítást, a balesetbiztosítást, a nyugdíjbiztosítást, a munkanélküli-biztosítást és egyéb hozzájárulásokat is. A biztosítás összegét a munkaadó és a munkavállaló együtt teljesíti. Az összeg a kereset arányában kerül kiszámításra. A havi 485,85 EUR-nál kevesebb keresettel rendelkezők (Geringfügige) csak a balesetbiztosítás fizetésére kötelezettek. Így számukra lehetőség van kedvező díjazású magánbiztosítás (Selbstversicherung) megkötésére, havi 68,59 EUR-ért az ÖGK-nál. (Österreicherische Gesundheitskasse)

Ausztriában lehetőség van arra is, hogy a társadalombiztosítással rendelkező munkavállaló hozzátartozóit a saját biztosítása terhére biztosítsa (Mitversicherung).

A vényköteles gyógyszereket egységes áron (Rezeptgebühr, amely jelenleg 6,65 EUR) vásárolhatjuk meg.
Az orvosválasztás szabad. A biztosítóval szerződésben álló orvosok (Vertragsarzt, Alle Kassen) ingyen végzik az ellátást. Az ilyen szerződéssel nem rendelkező orvosok (Wahlarzt, Privatarzt) kezelési díjat számítanak fel, melyet részben vissza lehet igényelni. Javasoljuk, hogy az orvosi kezelés megkezdése előtt tájékozódjanak az igénybe vehető kezelések térítésére vonatkozóan.

Az e-card chipkártya alapú igazolvány, amellyel Ausztriában minden társadalombiztosítással rendelkező személynek rendelkeznie kell. A kártyát nem kell külön igényelni, azt a biztosítás megkötésével egyidejűleg automatikusan kiküldik. A kártyán csak a tulajdonos neve, a kártya száma és a biztosítási szám olvasható, de a chipkártya tartalmazza a biztosított azon adatait is, amelyek csak az orvos számára hozzáférhetőek. A kártyát a betegnek minden orvosi vizsgálatra magával kell vinnie. A kártya évi 12,95 EUR-ba kerül, ezt a díjat általában a munkaadó fizeti. A család minden egyes biztosított tagjának külön e-card kártyát küldenek.


További információ a szolgáltatásról ITT található.

 Az e-card átalakítható komplex polgári kártyává (Bürgerkarte). Segítségével a kártya tulajdonosa elektronikusan intézheti hivatali ügyeit. A kártyával kapcsolatosan további részletek: http://www.buergerkarte.at

Az osztrák társadalombiztosításra vonatkozó szabályozást az Általános Szociális Biztosítási Törvény (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG) és annak kiegészítései tartalmazzák.

Családi ellátás az EGT tagállamokban

883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet -, amelyek közvetlenül és kötelezően alkalmazandóak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok (EGT tagállamok; az Európai Unió 27 tagállama és Norvégia, Liechtenstein és Izland) állampolgáraira és ezek családtagjaira.

Érintett személyi kör

Az uniós rendeletek alkalmazása tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) személyi hatályról rendelkező 2. §-a alapján két csoport

érintett, ezek

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező azon személyek, akik az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolják, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. Ennek alapján EGT-állampolgár, valamint EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja - biztosítási viszony létesítésétől függetlenül - jogosult lehet családtámogatási ellátásokra, amennyiben 3 hónapot meghaladó tartózkodási joggal és bejelentett lakcímmel rendelkezik, és esetében a Cst. egyéb jogosultsági feltételei is fennállnak,
 • az uniós rendeletekben meghatározott körbe tartozó személyek; amely ügyekben a magyar nemzeti szabályozást megelőzően az uniós rendeletek szerinti feltételek vizsgálandók.

Azt, hogy mely tagállamból részesül egy család ellátásban, jogszabály rendezi - közigazgatási eljárás keretében kerül meghatározásra az, hogy az adott tagállam joga alkalmazandó-e elsődlegesen a családi ellátások folyósítása tekintetében. Nem az ügyfél döntése határozza meg tehát azt, hogy mely tagállam folyósít ellátást a részére, hanem az uniós rendeletek jelölik ki azt - az ügyben érintett - tagállamot, amely a családi ellátásokat folyósítani köteles a saját, nemzeti jogszabályai alapján. Fontos, hogy ezen ügyek esetében önmagában az állampolgárság nem meghatározó (az a tény, hogy valaki magyar állampolgár, önmagában nem jogosít magyar családi ellátásokra).

Főbb alapelvek

Az EGT tagállamaiban a családi ellátások fajtái eltérőek (pl. nem találunk a magyar családi pótlékkal teljesen azonos másik tagállambeli családi ellátás-típust a jogosultsági feltételeket, az összegeket és az ellátás időtartamát, gyakoriságát tekintve), azonban az egyes tagállamok családi ellátásait az uniós rendeletek alkalmazása során együttesen kell figyelembe venni. Magyar vonatkozásban - a Cst. végrehajtására kiadott 223/1998. (XII.30.) kormányrendelet 27/F. § (1) bekezdése értelmében - a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendeletek alkalmazása szempontjából pénzbeli családi ellátás a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási díj.

A családot, mint egészet kell figyelembe venni az eljárás, illetve a tényállás tisztázása során (egységesség elve), akkor is, ha az ellátást - azon tagállamként, akinek joga az adott ügyben elsődlegesen alkalmazandó - főellátásként, valamint akkor is, ha kiegészítésként kell elbírálni. A közösségi jogszabályok alkalmazása esetén általánosan követendő gyakorlat az, hogy mindkét szülő vonatkozásában kell az ügyet megítélni, amelytől azonban különleges élethelyzetben lévő személy esetén el lehet térni.

Alapelv, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel ugyanarra az időszakra vonatkozóan két tagállam teljes összegű családi ellátást nem fizethet.

Nem tekintendő jogalap nélkülinek az a családi ellátás-kifizetés, amelyet az egyik tagállam olyan időszakra juttatott az érintett családnak, amely alatt másik tagállam joga volt elsődlegesen alkalmazandó (másik tagállam „helyett" fizetett). Ezen indokra hivatkozással tehát az érintettet visszafizetésre kötelezni nem lehet.

Jogalapok

A családi ellátások tekintetében az adott ügyben érintett tagállamok közül az alábbi sorrendben előrébb lévő tagállam joga az elsődlegesen alkalmazandó:

 • kereső tevékenység helye szerinti tagállam,
 • nyugdíj folyósítása szerinti tagállam,
 • lakóhely szerinti tagállam.

Ha mindkét szülő a fenti sorrendben azonos jogalap szerint (mindkettő végez munkát, mindkettő nyugdíjas, stb.) lehet jogosult két eltérő tagállamban családi ellátásra, akkor az a tagállam folyósítja az ellátásokat, ahol a gyermek lakik. A fenti elsőbbségi szabályok alól kivétel a kiküldetésben végzett munka. Amennyiben a kiküldetés ideje nem haladja meg a két évet, és nem egy másik kiküldött munkavállalót vált fel a kiküldött ügyfél, akkor a kiküldő tagállam joga az alkalmazandó a családi ellátások folyósítása tekintetében, és nem a kiküldetés helye szerinti tagállamé.
Amennyiben azon tagállamban, amelynek joga elsődlegesen alkalmazandó, a folyósított családi ellátások összege összességében alacsonyabb, mint a másik érintett tagállam nemzeti joga szerint megállapítható családi ellátások összege, a két tagállam ellátásainak különbsége erejéig ezen utóbbi tagállam hatósága különbözeti kiegészítést fizet, amelyet az ügyfélnek kérelmeznie kell.
Miután megállapította a hatóság, hogy az uniós rendeletek alapján az ő joga alkalmazandó, a következő lépésben meg kell vizsgálni, hogy az ügyfél megfelel-e a nemzeti jogszabályok feltételeinek, a kérelmezett családi ellátás típusra vonatkozóan. A magyar nemzeti szabályoknak történő megfelelés esetén a jogosultság, illetve a folyósítás tekintetében - a speciális illetékesség szabályait kivéve - az uniós rendeletek alkalmazásával nem érintett családtámogatási ügyekhez képest nincs eltérés.

Lakóhely meghatározása

Az uniós rendeletek értelmében lakóhelynek a személy szokásos tartózkodási helye tekintendő, tartózkodási helynek pedig a személy ideiglenes tartózkodási helye. Az uniós rendeletek szerint a tagállamok együttműködnek az érintett személyek lakóhelyének tisztázása érdekében, ennek keretében - amennyiben a lakóhely meghatározása tekintetében nincs egyértelmű álláspont - meg kell határozni az érintett személy érdekeltségének központját, az alábbiak figyelembe vételével:

 • az érintett tagállamok területén való jelenlét időtartama,
 • a személy helyzete, ideértve:
 • az általa gyakorolt tevékenység jellegét és ennek szokásos helyét,
 • a személy családi állapotát és családi kötelékeit,
 • nem jövedelemszerző tevékenységei gyakorlásának helyét,
 • tanulók esetében - ha van - a jövedelem forrását,
 • az érintett személy lakhatási körülményeit és lakásának állandóságát,
 • adózási szempontból mely tagállamban rendelkezik lakóhellyel.

Amennyiben a fentiek alapján sem határozható meg a lakóhely, az érintett személy kikövetkeztethető szándékát kell meghatározónak tekinteni.

Speciális illetékesség

Családi ellátások tekintetében a tagállamok hatóságai közti adatcsere bonyolítása, és az alkalmazandó jog meghatározása a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik. Amennyiben az érintett család esetében az uniós rendeletek szerint a magyar jog alkalmazásának van helye, a családi ellátások közül a gyermekgondozási díj tekintetében az egészségbiztosítási szerv rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A családi ellátások közül a családi pótlék, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás tekintetében a hatásköri és illetékességi szabályok a következők:

 • amennyiben a kérelmező vagy a családtámogatási ellátás iránti kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy ha e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy ha egyéb okból az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (Osztrák-Magyar Ügyek Osztálya, cím: 9023 Győr, Szabolcska u. 1/a., e-mail omrcs@allamkincstar.gov.hu, fax: 0036-96/312-944),
 • egyéb esetben a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, cím: 1139 Budapest, Váci út 71., e-mail: nko.kmrig@allamkincstar.gov.hu, fax: 0036-1/350-2465) illetékes eljárni.

 

Gyermekgondozás segély (Kinderbetreuungsgeld)

A gyermekgondozási segélynek több változata létezik Ausztriában. A szülő dönthet, hogy mennyi ideig marad otthon gyermekével, ezek függvényében változik az összeg.

A segélyt a gyermek születése napján lehet kérvényezni az adott betegbiztosító társaságnál.
Feltétele: életvitelszerű tartózkodás Ausztriában, állandó bejelentett lakcím, valamint az ún. kismama könyv (Mutter-Kind-Pass) felmutatása a kötelező vizsgálatok elvégzéséről (öt kötelező vizsgálat a terhesség ideje alatt, valamint a szülés után).


A kismama könyv a szülés előtt és utáni vizsgálatokkal kapcsolatos információkat tartalmazza, úgymint

 • orvosi látogatások és szülésznői segítség a terhesség ideje alatt és a szülés után,
 • szülésznői segítség, és -ha szükséges- orvos jelenléte a szülésnél,
 • gyógyszerek és egyéb terápiás segédeszközök,
 • kórházi vagy szülőotthoni ellátás legfeljebb 10 napig (vagy tovább, ha a terhesség alatt vagy szülés folyamán komplikációk lépnek fel).

A szülés előtti teendőkkel, a szüléssel és a családi pótlékkal kapcsolatosan részletes tájékoztató olvasható ITT.

Családi pótlék (Familienbeihilfe)

Az osztrák hatályos jogszabályok értelmében a családi pótlék igénylésének feltételei:

 • a gyermekek életvitelszerűen Ausztriában éljenek,
 • a gyermekek jogszerű tartózkodása (az osztrák szövetségi tartózkodási és letelepedési törvényben (NAG) foglaltaknak megfelelően).

Természetesen a családnak osztrák társadalombiztosítási jogviszonyt kell létesíteniük. A családi pótlék összege függ az életkortól és a gyermekek számától is. A családi pótlék a gyermek 24. életévének betöltéséig jár.

A családi pótlékot az illetékes adóhivatalnál https://www.bmf.gv.at/services/aemter-behoerden/faoe.html kell kérvényezni. Erre vonatkozóan több információ található az osztrák kormányzati portálon

Munkanélküli járadék (Arbeitslosengeld)

Munkanélküli járadékra jogosult az a munkavállaló, aki

 • rendelkezik a jogosultsághoz szükséges minimális foglalkoztatottsági (biztosítási) idővel, azaz a megelőző 24 hónapban legalább 52 hétig járulékfizetés alá eső tevékenységet folytatott (a 25 évnél fiatalabbak esetében ez 12 hónap alatt 26 hét). Amennyiben az igénylő nem először részesül munkanélküli segélyben, akkor az elvárt foglalkoztatási idő az előző egy év alatt legalább 28 hét,
 • az osztrák munkaügyi szolgálatnak munkahelye elvesztését bejelenti és kérelmezi az ellátást,
 • a járadék folyósításának ideje alatt a munkaközvetítő iroda (Arbeitsvermittlung) rendelkezésére áll, azaz munkaképes és kész minden felajánlott állás elfogadására.

A munkanélküli járadékot a munkaviszonyban töltött napok után számolják, azaz az összeg folyósításának időtartama a korábbi keresőtevékenység időtartamától és az életkortól is függ. Alapesetben ez 20 hét, de különböző feltételek megléte esetén az időtartam emelkedhet. A munkanélküli járadékot az igénylés benyújtásának napjától számítva fizetik. Az ellátást a Munkaügyi Hivatal (Arbeitsmarktservice - AMS) illetékes regionális kirendeltségén személyesen lehet igényelni.

Munkanélküli segély (Notstandshilfe)

Ha a munkanélküli járadék folyósítása megszűnt, de az igénylő nem talált munkát és más anyagi forrással nem rendelkezik, akkor munkanélküli segélyben részesülhet. Ennek az ellátásnak az igénybe vételéhez igazolnia kell anyagi helyzetét, vagyis bizonyítania kell, hogy a rendelkezésére álló családi jövedelem nem teszi lehetővé az alapvető létszükségletek kielégítését.

Hasznos linkek: www.euvonal.hu, https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/armut/1/1.html

Munkaügyi panaszok

A Főkonzulátus jogi képviseletet nem láthat el, így a munkavállalók érdekében sem léphetünk fel a bíróság vagy egyéb szerv előtt. Azoknak az Ausztriában munkát vállaló magyar állampolgároknak, akiknek nem fizették ki a munkabérét, vagy egyéb munkajogi jogvitájuk van (pl. felmondás) azt ajánljuk, hogy forduljanak a munkavállalók érdekvédelmi szervéhez, a területileg illetékes Arbeiterkammerhez. A munkavállalói kamara érdekvédelmi szervezet, amely a munkavállalók érdekeit képviseli, többek között a munkajog, a társadalombiztosítási jog és a fogyasztóvédelem területén. Az Arbeiterkammerről az alábbi weboldalon kaphatnak bővebb információkat: https://www.arbeiterkammer.at/index.html

Lakásbérlés

A bérleti szerződést javasolt írásban megkötni a későbbi viták, félreértések elkerülése érdekében. A szerződésben meg kell állapodni a fizetési feltételekről, úgymint: a havi bérleti díj összege, a kaució összege, valamint egyéb költségek felsorolása, melyet a bérlőnek kell fizetnie (például közüzemi díj, közös költség, biztosítás stb.). Nagyon fontos mindkét fél számára a felmondási idő pontos meghatározása.
Ausztriában a kaució általában 3 (három) havi bérleti díj összegének felel meg. Amennyiben a bérbeadó a kaució összegét bankban helyezi el, úgy a bérleti szerződés megszűnésekor a kaució visszafizetése mellett a bérlő megkaphatja a kaució kamatából származó jövedelmet is.
 

Önkormányzati lakások (Gemeindewohnung)

Az önkormányzati bérlakás havi bérleti díja négy elemből tevődik össze: lakbér, üzembentartás költségei, különleges ráfordítások és forgalmi adó. Bizonyos lakások esetében önerőt is kell fizetni. A kérelmet az adott város/kerület hivatalánál (Magistrat, Wohnservice) lehet benyújtani.
További információk:

https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_wohnen_und_umwelt/wohnen/Seite.210200.html (lakásbérlés Ausztriában)

https://mietervereinigung.at/?aspxerrorpath=/default.aspx (lakásbérlés)

https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=wohnen/wohnungsvergabe (önkormányzati lakás Innsbruckban)

Ingatlanvásárlás

Ausztriában a külföldi állampolgárok ingatlanszerzési jogát tartományonként szabályozzák (Ausländergrunderwerbsgesetz). Magyar állampolgár vásárolhat ingatlant Ausztriában. Ez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági területek, melyek megvásárlása külön bizottság engedélyéhez kötött. Ingatlanvásárlásnál javasolt osztrák ügyvédi iroda szolgáltatásának igénybe vétele. Az ingatlan megvételekor különböző különdíjak megfizetésére is számítani kell, pld. ingatlanszerzési adó, földhivatali bejegyzési illeték, a szerződés ügyvédi díja, valamint esetleges közvetítői jutalék, melyet 20% forgalmi adó is terhel. A vételár kifizetése általában bankon keresztül történik. Ingatlanra vonatkozó hirdetéseket lehet olvasni az alábbi weblapokon: www.kurier.at, www.diepresse.at, www.derstandard.at, www.willhaben.at/iad/immobilien.

Magyarországon kiállított vezetői engedély használata Ausztriában

A Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térség országaiban szerzett kártyaformátumú érvényes vezetői engedély egyenértékű az osztrák vezetői engedéllyel. Amennyiben tartósan Ausztriában tartózkodik és szeretné a magyar jogosítványát átíratni:  https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/3/Seite.040500.html

Magyar rendszámú gépjármű ausztriai használata

Amennyiben a külföldi állampolgár

 • állandó lakcímmel (Hauptwohnsitz) tartózkodik Ausztriában, úgy egy hónap elteltével külföldi rendszámú gépjárművét forgalomba kell helyeznie Ausztriában (KFZ-Zulassung),
 • ideiglenes lakcímmel (Nebenwohnsitz) tartózkodik az országban, úgy a külföldi rendszámot egy évig használhatja, majd ezt követően el kell hagynia az országot, s az újabb beutazástól számítva egy évig ismét használhatja külföldi rendszámú gépjárművét. E célból menetlevélkönyv (Fahrtenbuch) használata ajánlott, a külföldön szerzett benzinszámlákat is ajánlott megőrizni az esetleges bizonyításhoz.

Természetesen csak abban az esetben lehet "Nebenwohnsitz"-re bejelentkezve jogszerűen használni a gépjárművet, amennyiben a "Nebenwohnsitz"-re való bejelentkezés feltételeit teljesítik, vagyis az életvitelük középpontja nem Ausztriában van. Kérjük, mielőtt eldöntik, hogy "Hauptwohnsitz"-re vagy "Nebenwohnsitz"-re jelentkeznek be, mindenképpen tájékozódjanak az ausztriai lakcímrendszer szabályairól az alábbi honlapon: https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsitzes/Seite.1180230.html,

Egyre több magyar állampolgár dolgozik Ausztriában úgy, hogy "Nebenwohnsitz"-re jelentkezik be, és erre hivatkozva használja továbbra is a magyar rendszámú gépjárművét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az osztrák hatóságok gyakorlata az, hogy aki Ausztriában lakik és dolgozik, annak "Hauptwohnistz"-re kell bejelentkeznie!

A gépjármű forgalomba helyezése a területileg illetékes közlekedési hatóságnál (Verkehrsamt) vagy biztosító társaságok kirendeltségén (Zulassungstelle) történik. További információk: https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/kfz/10/Seite.063160.html


Bölcsőde

A jelentkezés feltételei tartományonként különbözőek:

 • 0-3 éves életkor,
 • városi bölcsőde esetén a gyermek és a szülő/nevelő bejelentett állandó lakcíme.

A postán, faxon vagy email-en történő igény bejelentést legkésőbb az adott év májusáig (szeptemberi kezdéshez) kell eljuttatni az adott városi/kerületi hivatalhoz. A szülők két bölcsödét részesíthetnek előnyben. A bölcsőde a bejelentett állandó lakcímmel rendelkezők számára ingyenes, csupán az étkezés díját kell megfizetni. Egyéb esetben a bölcsőde igénybevétele költségtérítéses.

Óvoda

A félnapos óvoda (legalább 16óra/hét) szeptembertől júniusig kötelezővé vált. A szabályozás tartományonként változik. Van állami óvoda, magán- és üzemi óvoda. Az állami óvodába az adott város/kerület (Magistrat) hivatalánál kell jelentkezni januárban és februárban a szeptemberi kezdés érdekében. Feltétel:

 • 3-6 éves életkor,
 • városi óvoda esetén a gyermek és a szülő/nevelő bejelentett állandó lakcíme.

Az üzemi óvodák az adott üzemben vagy annak közelében találhatóak és a munkavállalók gyerekei vehetik igénybe.

Iskola

Minden hat és tizenöt év közötti gyermek iskolaköteles.

 • Általános iskola - Volksschule (1-4 osztályig általános iskola alsó tagozat, 6-10 éves korig)
 • Kötelező iskola felsőbb osztályai - Hauptschule (5-8 osztályig általános iskola felső tagozat, illetve középiskolai alsó tagozat, 10-14 éves korig)
 • Felsőbb oktatási iskola - AHS/BHS-BMS/Polytechnische Schule (gimnázium/szakközépiskola/technikum) (14-18/19 éves korig)

Általános iskola – Volksschule

Iskolába azok a gyerekek mehetnek, akik augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. Az iskolaköteles gyereket a szülőnek/nevelőnek kell bejelenteni az illetékes általános iskolánál (Volkschule, Grundschule). A gyerek első osztályt az iskolai beiratkozás után kezdheti el. Beiratkozásnál a kerületi iskolafelügyelő dönt a gyerek első osztályba vételéről. Az iskolafelügyelő hatásköre, hogy megállapítsa a gyerek iskolaérettségét. Amennyiben a gyerek még nem iskolaérett, iskola előkészítőben kerül elhelyezésre.

Alsószintű középfokú oktatás – Hauptschule

A tanulókat - a férőhely, illetve a törvényben előírt feltételek alapján - az adott illetékes iskolahatóság helyezi el az adott intézményben. A szülők erről legkésőbb az előző év végén értesítést kapnak.A német, matematika és idegen nyelv tantárgyaknál – figyelembe véve az egyéni teljesítőképességet - csoportbeosztások vannak. A többi tantárgynál felzárkóztató oktatásra van lehetőség. A harmadik és a negyedik osztályban fontos szerepet kap a továbbtanulás iránya, itt dől el, hogy a tanuló milyen irányultságú középiskolában folytatja majd tanulmányait.

Középiskola - AHS-Gymnasium/BHS-BMS/Polytechnische Schule

Felsőbb oktatási iskola – Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS)

Mentesül a felvételi vizsga alól az a tanuló, aki német nyelvből, olvasásból és matematikából „jó”(gut), a többi tantárgyból pedig megfelelően teljesített. „Közepes”(befriedigend) teljesítésnél az iskola még támogathatja az iskolás gimnáziumba történő jelentkezését. A jelentkezés az iskolai értesítő alapján az AHS intézményénél történik a második félévében. Kivételt képez Bécs tartomány, ahol az AHS-be való jelentkezést a Volksschule szervezi.

Egyetem – Universität

A jelentkezéshez a magyar érettségi bizonyítvány és a német nyelvtudást igazoló okmány, valamint azok hiteles német nyelvű fordítása szükséges. Bizonyos szakoknál felvételi vizsgát is kell tenni. Ausztriában jelentkezési korlátozás van az orvostan, a pszichológia, az állatorvostan, a fogorvostan szakokon. Nem kell tandíjat fizetnie annak az európai uniós állampolgárnak, akinek tanulmánya nem haladja meg a maximum nyolc félévet (hat félév + két év tolerancia félév.)

Főiskola – Fachhochschule

A jelentkezéshez a magyar érettségi bizonyítvány és a német nyelvtudást igazoló okmány, valamint azok hiteles német nyelvű fordításuk szükséges. Az osztrák főiskolákon minden évben a szakirány szerinti jelentkezési korlátozás és felvételi vizsga van. A felvehető hallgatók számát az adott főiskola határozza meg. A felvételi vizsga írásos pályázatból, írásbeli tesztből és személyes beszélgetésből áll.

További információk: https://www.studieren.at/, https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/universitaet/1/1/1.html, https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Studium.html

Nyugdíjrendszer

Ausztriában az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál 65 év, míg nőknél jelenleg 60 év, de ez utóbbi fokozatosan szintén 65 évre kerül felemelésre. A minimum biztosítási idő 180 hónap járulékfizetéssel fedezett idő, vagy 300 hónap biztosítási idő vagy 180 biztosított hónap az utolsó 360 hónapon belül. Az osztrák nyugdíjrendszer ellátásaival kapcsolatosan érdeklődni lehet az Osztrák Társadalombiztosítók Szövetségénél (Dachverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger): https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.845634&portal=svportal

További részletes információk olvashatók még az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság oldalán: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/

Tömegközlekedés Innsbruckban

Innsbrucknak remek tömegközlekedési hálózata van. Több villamos és buszjárat közlekedik a városban. Többféle jegy és bérlettípus közül választhatunk. Menetjegyet az automatákban lehet előre vásárolni, vagy online lehet megvásárolni. Az automaták megbízhatóan működnek, a bankkártyával, illetve papírpénzzel való fizetés is megoldott.

A különböző típusú jegyekről és bérletekről itt tájékozódhat: https://www.ivb.at/fahrgast/tickets/uebersicht-tickets/ Aki érvényes menetjegy nélkül utazik 106,00 EUR büntetésre számíthat.

Ausztria a környezetvédelem jegyében 2021-től bevezette az egész ország területére érvényes bérletet (Klimaticket), mely a helyi tömegközlekedési eszközökön kívül a vasútra is érvényes:

https://www.klimaticket.at/?mtm_campaign=klimaticket&mtm_kwd=sea&mtm_medium=ppc-google